Groupware
Ieder zelf respecterende organisatie besteedt veel aandacht aan continue innovatie van haar bedrijfsvoering. Hierbij hoort ook het continue verbeteren van de samenwerking en communicatie binnen de processen. Ter verkrijging van een hefboomeffect kan de inzet van groupware een belangrijke rol spelen in het ICT-enabled verbeteren van (bedrijfs) processen.

De term groupware valt, net als E-mail en intranet, onder elektronische communicatie. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze succesvolle trend een casco is, waarbinnen de organisatie zelf de inrichting moet bepalen en realiseren. Hierdoor heeft groupware grote invloed op de wijze waarop de processen binnen organisaties kunnen worden ingericht. Dit kan worden samengevat als groupware enabled reëngineering oftewel procesverbetering.

Workflow
Organisaties die kennis verwerken (ook wel kennisintensieve organisaties genoemd) staan onder steeds grotere druk. Velen kunnen de stijgende vraag van de klant niet aan. Kwaliteitsprogramma's, herstructureringen en zelfs reorganisaties moeten dan een oplossing bieden. Vaak zijn de verbeteringen in de interne kracht van de organisatie echter minimaal.

Willen organisaties hun informatieproducten op tijd leveren en hun productieproces beheersen, is het toepassen van logistieke principes de meest logische vervolgstap. Deze toepassing staat bekent onder de naam 'Workflow'. Hieronder verstaan we het beheersen van werkstromen (document en/ of informatiestromen) binnen administratieve processen. Krachtige werkstations, cliënt/server architecturen en grafische userinterfaces maken ondersteuning met behulp van computersystemen mogelijk.