Informatiebeveiliging.
Nieuwe technologieën komen en gaan. Internet is echter blijvend en biedt organisaties ongekende mogelijkheden, maar niet zonder risico’s. Voor organisaties is het van belang om voldoende aandacht te besteden aan dit item. Dit om de continuïteit van de huidige informatie intensieve organisaties te waarborgen.

Recente studies hebben aangetoond dat het gevoel van onveiligheid nog steeds een van de grootste remmende factoren is voor bijvoorbeeld het doen van online aankopen. Veiligheid betreft hier voornamelijk het vertrouwen in een juiste en vertrouwelijke afhandeling van verstrekte persoonlijke en financiële gegevens. Maar niet alleen aan integriteit en vertrouwelijkheid worden steeds hogere eisen gesteld. Globalisering, waardeketenintegratie, continue bedrijfsactiviteiten en hogere kosten van downtime drijven organisaties meer en meer naar een volledige 24*7 uur beschikbaarheid.

Vossebelt & Kuijper maakt gebruik van een intergrale aanpak van organisatie en techniek. Onze ervaring heeft ons geleerd dat beveiliging als eerste een zaak van de mens is. Er moeten duidelijke richtlijnen, procedures en instructies zijn voor het goed neerzetten van een gewenste beveiligingscultuur.