Interim projectmanagement
Projectmanagement wordt al heel lang toegepast, maar komt tegenwoordig steeds meer in de belangstelling. Zelfs organisaties die van nature helemaal niet projectmatig werken, gaan steeds vaker over naar een projectmatige aanpak. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. De belangrijkste is dat het zo efficiënt en effectief is. Een project heeft maar een tijdelijk karakter en moet daarna zorgen voor een stabiele situatie.

Binnen een groot aantal organisaties is echter gebleken dat er geen of onvoldoende kennis en ervaring over projecten aanwezig is.
Vossebelt & Kuijper biedt u hiervoor een dienst aan welke in twee delen opsplitsen:

  • 1. Re-engineering (de veranderende organisatie door ICT projecten)

  • 2. Management bij invoering van nieuwe informatiesystemen (de organisatie van ICT projecten)

ITIL
ITIL staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is een publicatie van de "beste praktijkoplossingen" op het gebied van het beheer van automatiseringssystemen. ITIL is een richtlijn die aangeeft hoe een ICT-dienstverlener het best kan garanderen dat haar klanten de producten en diensten krijgen die zij verlangen. Deze "beste praktijkoplossingen" zijn bereikt door ervaren mensen te betrekken bij het ontwikkelen van de richtlijnen, zoals ICT managers, uitvoerend personeel en (eind)gebruikers.

Om ITIL -implementatietrajecten te laten slagen is het van belang om naast de technische beschrijving ook gericht te werken aan bewustwording en houdingverandering bij de mensen die zich het nieuwe kunstje eigen moeten maken. Een verandering is pas echt doorgevoerd wanneer het tot een vanzelfsprekendheid is geworden en dus 'tussen de oren zit'.