Procesoptimalisatie met Organisationware
Organisaties worden nogal eens geconfronteerd met inefficiënte of onlogische bedrijfsprocessen. Om deze oneffenheden te egaliseren en tot soepele, gestroomlijnde bedrijfsprocessen te komen, passen we optimalisatietrajecten toe.

Vossebelt & Kuijper is gespecialiseerd in het toepassen van combinaties van kwaliteitszorg, workflow en groupware. Deze onderdelen zijn de instrumenten bij uitstek van procesoptimalisatietrajecten.

Kwaliteitsmanagement
Een kwaliteitsysteem is een managementinstrument om de doeltreffendheid en doelmatigheid te vergroten. Om klantgericht te werken, een doorzichtige organisatie te krijgen en om dubbel werk te voorkomen.
Een kwaliteitssysteem moet borgen wat goed gaat en verbeteren waar het mis gaat.
Een kwaliteitssysteem moet door alle medewerkers geaccepteerd zijn en flexibel in gebruik. Het is een maatpak waarin de organisatie zich lekker moet voelen en wat snel moet kunnen veranderen als de omgeving daarom vraagt.
Optimaal geaccepteerde kwaliteitssystemen die als flexibel worden ervaren, zijn een perfecte basis voor verdere automatisering van informatiestromen.

Kwaliteitsmanagement is tegenwoordig voor de meeste organisaties al heel gewoon en wordt door vele adviesbureaus als dienst aangeboden.
Het bijzondere van Vossebelt & Kuijper is de procesmatige benadering van het kwaliteitstraject in combinatie met het automatiseren van informatiestromen.
Een kwaliteitstraject met grote nadruk op procesoptimalisatie, acceptatie, flexibiliteit en beschrijving van informatiestromen vormt een analyse voor verdere automatisering van die informatiestromen.
meer info...