Telecom Scan
De tijd dat telecom binnen organisaties weinig aandacht vroeg, is voorbij. De telecommunicatiemarkt neemt een hoge vlucht. Veel bedrijven zijn door de snelle toename van technologische- en productontwikkelingen niet (voldoende) op de hoogte van dit proces en de mogelijke kansen en valkuilen ervan voor de bedrijfsvoering.
Sinds de liberalisatie van de Nederlandse telecomsector hebben gebruikers keuzevrijheid. Om met deze keuzevrijheid voordeel te behalen, dient u wel te weten hóe men moet kiezen. U moet kunnen vergelijken en beoordelen. En dat wordt er doorgaans niet eenvoudiger op. Tariefstructuren zijn ondoorzichtig en het aantal aanbieders op de telecommarkt groeit snel. Hoe beoordeel je als afnemer dan de kwaliteit? Om over de technische aspecten nog maar te zwijgen.

Om op een goede manier in te spelen op deze ontwikkelingen moeten we eerst een duidelijke uitgangspositie vastleggen. Dit kan met behulp van een telecom scan.