Onze werkwijze...

 • Intake gesprek
  Dit gesprek stelt u in staat om uw specifieke wensen en eisen kenbaar te maken.
 • Offerte
  De offerte is een weerslag van het intake gesprek. Waarin Vossebelt & Kuijper het voorstel doet ten verbetering van uw organisatie en / of automatisering.

 • Vastlegging van de overeenkomst
  Wanneer u besluit Vossebelt & Kuijper de opdracht te geven zoals omschreven in de offerte, wordt dit vastgelegd in een opdrachtovereenkomst.

 • Opdracht uitvoering
  Tijdens de opdrachtuitvoering vindt er regelmatig afstemming plaats tussen opdrachtgever en degene die namens Vossebelt & Kuijper de opdracht uitvoert, om te waarborgen dat de opdracht verloopt zoals u dat wenst.

 • Afronding
  Aan elke opdracht (project) komt een keer een einde. Vossebelt & Kuijper zal er altijd voor zorgen dat de opdrachtgever zelfstandig na de opdracht verder kan. Een nauwgezette overdracht aan de eigen medewerkers van de opdrachtgever is daarom een essentieel onderdeel van de afronding.