Referenties.....
Vossebelt & Kuijper BV werkt veel samen met hun partners. Hieronder een aantal van de meest recente projecten, waarin Vossebelt & Kuijper de advies en begeleiding verzorgt heeft.
 • Provincie Overijssel - advies en projectmanagement bij bouw Multimedia Interactiesysteem
  Om de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen van 2003 te verhogen, had de provincie Overijssel dit jaar niet gekozen voor een uitgebreide advertentiecampagne, maar heeft zij op een creatieve en innovatieve manier de verkiezingen onder de aandacht gebracht. Een van de onderdelen van deze campagne was de “digi-boerderij”. Door het college van de Commissaris van de Koningin en Gedeputeerden twee dagen ‘op te sluiten’ in een boerderij die volgestouwd zat met “ICT-snufjes”. Met behulp van satelliet verbindingen en Internet (www.overijssekiest.nl) konden burgers de collegeleden dag en nacht volgen. Het college hield via internet een openbare collegevergadering: voor het eerst in Nederland. Daarnaast werden er digitale debatten gehouden met schoolkinderen, lijsttrekkers en maatschappelijk organisaties. Vrijwel alle landelijke en regionale kranten, radio- en tv-zenders schonken op een positieve wijze aandacht aan de digi-boerderij. Naast de digi-boerderij waren er nog vele andere bijzondere onderdelen waaronder “SMS actie” en “Digi-taxi” . Vossebelt & Kuijper werd hierbij ingezet voor de creatie van de ideeën en oplossingen én de begeleiding rond de technische realisatie van de gehele campagne

 • Lu General Biscuits - advies en projectmanagement bij bouw warehouse management systeem (WMS)
  Lu is producent van diverse productlijnen biscuits en snacks, welke op meerdere productlocaties in Europa worden geproduceerd. Organisatie- en logistieke adviseurs van Vossebelt & Kuijper begeleiden de optimalisatie van het 20.000 m2 grote magazijn in Hertentals (België). In dit project wordt nauw samengewerkt met Hardis Nederland, door inzet van Reflex WMS, een warehouse management systeem wat gebaseerd is op de softwaregeneratietool Adelia..

 • Goudappel Coffeng BV - kwaliteitszorg en informatiesystemen
  Goudapel Coffeng is met meer dan 200 medewerkers het grootste adviesbureau van Nederland op het gebied van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Het bureau werkt sinds de vroege jaren zestig aan de beantwoording van verkeers- en vervoerskundige vraagstukken, rekening houdend met sociaal- maatschappelijke, economische en ruimtelijke randvoorwaarden, trends en ontwikkelingen. Vossebelt & Kuiper adviseurs zorgen voor het onderhoud en de verbetering van het kwaliteitszorgsysteem, waarbij de continuering van het certificaat (BRL9990:2001/ISO9001:2000) voorop staat. Daarnaast adviseert en assisteert Vossebelt & Kuijper Goudappel Coffeng op het gebied van de informatievoorziening: zowel voor wat betreft het beheer en de (door)ontwikkeling van het grotendeels op Lotus Notes gebaseerde informatiesysteem als op het gebied van optimalisering van de managementinformatie.

 • Lips Textielservice - projectleiding bij ontwerp- en ontwikkeling klanteninformatiesysteem
  Lips Textielservice is een professioneel, toonaangevend wasserij- en linnenverhuurbedrijf en heeft zich gespecialiseerd in dienstverlening aan de gezondheidszorg. Voor de verbetering van deze dienstverlening ontwikkelt Vossebelt & Kuijper een applicatie, welke via Internet de klant (zorginstellingen) meer inzicht moet geven in de wasserijactiviteiten van Lips. Met behulp van deze applicatie worden de zorginstellingen in staat gesteld hun linnenvoorraden te optimaliseren.

 • Sita (voorheen BFI) - Automatiseringsadvies
  Sita is specialist en Europees marktleider op het gebied van afval management. Zij helpen bij het inzamelen en duurzaam verwerken van afval. Vossebelt & Kuijper adviseurs begeleiden vele activiteiten binnen Sita, waaronder de bouw van Lotus Domino applicaties, begeleiding bij projecten als interne klanttevredenheid, e-learning en implementatie van de Lotus Domino infrastructuur, gebruik makend van de mogelijkheden in een Citrix omgeving.

 • Ingenieursburo Bartels - Kwaliteitszorg en automatisering
  Bartels is een ingenieursbureau met 250 medewerkers, verspreid over 8 vestigingen. Zij geven advies voor bouwkundige- en civiele constructies, detailengineering en bouwtechniek. Vanuit het kwaliteitszorgtraject zijn informatiestromen reeds in 1997 geautomatiseerd (groupware en workflow). Bartels is inmiddels ISO 9001 gecertificeerd en werkt met zijn vestigingen gezamenlijk aan projecten met behulp van Lotus Domino applicaties. Ook alle ondersteunende processen zijn reeds ondergebracht in verschillende applicaties. Vossebelt & Kuijper adviseurs hebben zowel het kwaliteits-, als het automatiseringstraject begeleid. Applicatieontwikkeling is bij Bartels intern uitgevoerd. Sinds 2002 begeleidt Vossebelt & Kuijper, Bartels bij het optimaliseren en automatiseringen van hun management informatie.

 • Mestbureau Oost - procesoptimalisatie & automatisering logistieke keten
  Mestbureau Oost (MBO) was het grootste samenwerkingsverband op het gebied van mestafzet in Europa. MBO biedt (pluim)veehouders gegarandeerde mestafzet bij afnemers (akkerbouw). Zowel organisatie- als logistieke adviseurs van Vossebelt & Kuijper hebben de automatisering van de logistiek van mest van (pluim)veehouder tot akkerbouwer begeleid en geoptimaliseerd.

Enkele overige projecten.....
 • Stolwijk van de Rakt accountants
  Begeleiding kwaliteitszorg met automatisering

 • Stichting woon en zorgcentra gemeente Voorst
  Begeleiding automatisering

 • Reclassering
  Begeleiding bouw intranet & website

 • Elsevier (voorheen PBNA)
  Automasitering administratie & planning voor cursussen

 • NS-post
  Advies organisatieverandering

 • FC Twente
  Begeleiding implementatie Lotus Domino platform

 • NCG
  Automatisering rapportage proces via internet voor accountantscontroles in de vervoerssector

 • www.kidsandtrips.nl
  Bouw portal met uitgebreid CMS systeem

 • Adviesbureau Tielemans
  Begeleiding kwaliteitszorg met automatisering

 • Bouwbedrijf Noordersluis
  Begeleiding implementatie Lotus Domino platform

 • Kuil Nicos
  Begeleiding kwaliteitszorg met automatisering

 • Verebus Engineering
  Begeleiding certificatie voor ISO9001:2000

 • Nijhof Groep - organisatie- & ICT advies
  Begeleiding kwaliteitszorg met automatisering