Visie.....
In onze huidige, zeer snelle, maatschappij moeten we niet vergeten dat rust en reflectie erg belangrijke items zijn. Niet alleen beroepshalve, echter ook op het persoonlijke vlak. We vragen ons continue af welke ontwikkelingen ons staan te wachten. En wat is onze rol daarin? En welke positie nemen we in?

De QUESTE DEL SAINT GRAAL is een dertiende-eeuwse Franse versie van het bekende verhaal waarin ridders van koning Arthur op zoek gaan naar de graal, een soort schaal die symbool staat voor genade. De meesten van hen falen en slechts een drietal is het vergund de graal in al zijn glorie te aanschouwen. Maar de perfecte ridder Galahad is de enige die tegelijk met de graal in de hemel wordt opgenomen. Bors en Perceval, die beiden de beste bedoelingen hebben, maar niet perfect zijn, blijven op aarde achter. Bors keert nog terug naar Arthurs domein, maar alleen met het verhaal, niet met de graal zelf.

Binnen de automatisering zijn er maar liefst twee gralen. Ten eerste is dat het perfecte, volkomen betrouwbare programma. De tweede graal staat bekend onder de noemer 'het kunstmatige brein'. Naar beide is een zoektocht gaande, waarbij net als in het geval van de tafelridders geen succesgarantie is gegeven. Niet alle geroepenen zijn ook daadwerkelijk uitverkoren.

Deze tekst geeft weer hoe Vossebelt & Kuijper kijkt naar de ontwikkelingen binnen de automatisering. Deze branche dient zich immers af te vragen hoe ver zij, gezien de aard van het reisgezelschap, mag verwachten te komen. En ze mag zich ook afvragen of haar ooit meer zal bereiken dan het verhaal dat de graal bestaat.